Digitaalinen vallankumous on mullistamassa työmarkkinoita

Tekniikan nopea ja jyrkkä kehitys on lyhyessä ajassa muuttanut merkittävästi ihmisten jokapäiväistä elämää. Etenkin kannettavien älylaitteiden luikertelu osaksi jokaisen ihmisen arkea on vaikuttanut tapaan olla ja kohdata muita ihmisiä ehkä dramaattisemmin kuin mikään aikaisempi asia ihmiskunnan historiassa. Vähitellen digitalisaatio hiipii näyttämölle entistä laajemmalla rintamalla, ja siinä missä jokainen voi yksityiselämässään itse päättää, missä määrin antaa tekniikan vallata tilaa elämäntyylistään, on työmaailmassa tilanne aivan toinen. Kun automaatio ja digitaaliset laitteet vähitellen korvaavat ihmisen tekemän työn, ja siitä johtuen joutuu pahimmassa tapauksessa irtisanotuksi, on ilmiön vaikutus yksilön elämään kiistämätön ja erittäin huomattava.

Moni ammatti on kuolemassa työmarkkinoiden muutoksen myötä

Koneet ja tekniikka ovat toki olleet monessa ihmisen apuna jo teollistumisen aikakaudelta lähtien. Ensimmäisessä vaiheessa tarvittiin kuitenkin edelleen suuri joukko ihmisiä käyttämään ja valvomaan koneita ja niiden toimintaa. Vähitellen puikkoihin ovat kuitenkin enenevässä määrin astuneet tietokoneet, ja työpaikkojen määrä on samassa suhteessa vähentynyt, kun yhä pienempi määrä ihmisiä kykenee hallinnoimaan erilaisia toimintoja automaatiotekniikan avulla. Tämän seurauksena työmarkkinoilta on kadonnut kokonaisia ammattikuntia, ja saman suuntainen kehitys varmasti jatkuu ja koskettaa tulevaisuudessa aina vain uusia ammattialoja ja suurempaa määrää työikäisiä ihmisiä.

Myyjän työ automatisoituu ja arjen ihmiskontaktit vähenevät

Yksi kaikkein tuoreimpia esimerkkejä digitalisaation vaikutuksesta työelämään ovat ruokakauppojen ja pikaruokaravintoloiden itsepalvelukassat, joita on ilmestynyt moneen paikkaan viimeisen vuoden aikana. Monen ensimmäinen reaktio on kiinnostunut ja helpottunut, kun työntekijän kassalla asioimisen sijaan voi piipahtaa helposti ja nopeasti maksamassa ostoksensa, useimmiten ilman jonotusta ja pakkoa jutella kenenkään kanssa.

Toisaalta itsepalvelukassojen lisääntyminen tarkoittaa väistämättä kaupan alan työpaikkojen vähenemistä, mitä ei voi missään tapauksessa pitää positiivisena asiana. Palvelujen sähköistyminen ja asiakkaiden osallistaminen on jo muuttanut voimakkaasti pankkialaa, kun päivittäiset pankkipalvelut ja jopa lainan hakeminen ovat siirtyneet verkkopankkiin. Lisäksi on myös olemassa suuri joukko ihmisiä, jotka nauttivat lyhyistä, arkisista kohtaamisista toisten ihmisten kanssa erilaisissa asioimistilanteissa. Yhteiskunnassa on myös paljon ikääntyneitä tai muita yksinäisiä, joille oikean ihmisen kanssa asioiminen kaupan tai pankin kassalla on päivän kohokohta ja suoranainen elinehto. Niinpä tekniikan ja automatisaation hyödyntämisessä tulee aina huomioida muutosten ja kehitysehdotusten kokonaisvaikutukset mahdollisimman kattavasti.