Yhteiskunnan digitalisaatio tuo turvaa ja helppoutta

Monin tavoin yhteiskunnassa lisääntynyt digitalisaatio tuo turvaa kaiken ikäisille, ja muun muassa auttaa ikäihmisiä asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Usein näkee nostettavan esiin vain sellaista näkökulmaa, että vanhemmat ikäluokat jäävät sivuun tai suorastaan putoavat pois digitaalisesti kehittyvästä maailmasta, mutta tosiasiassa entistä monipuolisemmasta tekniikasta on ikäihmisille myös paljon erilaista apua, hyötyä ja suoranaista turvaa. Mikäli laitteiden toiminnot ovat riittävän helpot ja yksinkertaiset, voi niitä käyttää vaivattomasti myös tekniikkaan tottumaton tai vaikkapa heikentyneestä näkökyvystä kärsivä seniori.

Erilaiset turvallisuusrannekkeet tai muut valvontalaitteet, joiden kautta saa nopeasti yhteyden ulkomaailmaan avuntarpeen yllättäessä, luovat turvaa vanhukselle ja tukevat monelle hyvin tärkeää itsenäisyyttä ja omin voimin pärjäämisen tarvetta. Samoin yksin asuvien vanhusten ruoka- ja terveydenhoitopalveluissa voidaan hyödyntää nykyaikaista teknologiaa, toki kuitenkaan päivittäisten ja kiireettömien ihmiskontaktien merkitystä unohtamatta.

Uusien asioiden oppiminen stimuloi henkistä aktiivisuutta

Turvan ja käytännön avun lisäksi tekniikka ja älylaitteet voivat virkistää vanhemman väestön mieltä ja antaa onnistumisen tunteita uutta oppiessa. Tutkitusti uteliaisuus ja kiinnostus ympäröivää maailmaa kohtaan edistävät ikäihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, ja mikäli jaksaa yrittää mahdollisuuksiensa mukaan pysyä mukana tekniikan kehityksessä, voi siitä olla fyysisenkin terveyden kannalta konkreettista hyötyä. Uusien asioiden opettelu pitää virkeänä ja vaikuttaa myönteisesti mielialaan, itsetuntoon ja minäkuvaan. Älylaitteen avulla voi kuunnella musiikkia, lukea lehtiä ja zoomata tekstiä helposti isommaksi, katsella tv-ohjelmia, hakea tietoa ja pitää yhteyttä sukulaisiin. Esimerkiksi videopuhelut lastenlasten kanssa ovat varmasti todella suuri ilonaihe elämässä. Niinpä moderniin tekniikkaan kannattaa ehdottomasti suhtautua uteliaasti ja avoimin mielin.

Älylaitteet ja pelit yhdistävät nuoria ja vanhoja

Teknologia ja laitteilla pelattavat pelit voivat myös luoda yhteyksiä eri sukupolvien välille. Lapsenlapset ja iso- tai isoisovanhemmat löytävät luontevaa yhteistä tekemistä nuorten opettaessa vanhoille laitteiden ja niiden toimintojen salaisuuksia. Lisäksi on olemassa myös aihepiireiltään varsin mukavia interaktiivisia pelejä, joiden parissa kaiken ikäiset perheenjäsenet voivat viettää mukavaa yhteistä aikaa.

Digitalisaatiolla on siis monia erittäin merkittäviä myönteisiä vaikutuksia kaiken ikäisten ihmisten elämään, ja laitteita suunniteltaessa on tärkeää muistaa huomioida kattavasti kaikki erilaiset ja eri ikäiset käyttäjäryhmät, jotta mahdollisimman moni pääsee nauttimaan kehittyvän tekniikan mukanaan tuomista hyödyistä.