Digitaalinen vallankumous avasi maailman freelancereille

Digitaalisen vallankumouksen ajatellaan usein olevan vain ehkä vuosikymmenen vanha ilmiö, mutta monet asiantuntijat katsovat sen alkavan jo 1970-luvulla ja kiihtyneen entisestään 80-luvulla tehokkaiden tietoverkkojen kehityksen myötä. Digitaalinen vallankumous on viimeisten vuosikymmenten aikana muovannut merkittävästi niin ihmisten työelämää kuin tapaa verkostoitua ja kommunikoida. Kaikille ei enää tarvitse soittaa, lähettää perinteistä postia tai lähteä tapaamaan pitkän välimatkan päästä, sillä kaikki kommunikointi hoituu yhtä hyvin internetissä. Teknologian kehitys on myös tehnyt tietokoneista arkipäivää niin työpaikoilla kuin kouluissa. Erityisesti kannettavat tietokoneet ja langattomien verkkojen yleistyminen ovat mahdollistaneet työn teon siirtämisen suljetuista toimistoista melkein minne vain

Internetin aikakausi on inspiroinut monia ryhtymään freelanceriksi myös siksi, että internet on kehittymisensä myötä luonut laajan joukon uusia ammatteja, jotka perustuvat täysin digitaalisessa ympäristössä toimimiseen. Monissa nykypäivän ammateissa ainoat tarvittavat työvälineet ovat tietokone sekä toimiva verkkoyhteys, joka mahdollistaa yhteydenpidon kollegoiden ja asiakkaiden kanssa. Esimerkiksi koodarit ja web-suunnittelijat ovat ammatteja, joiden harjoittajat voivat varsin vaivattomasti ryhtyä freelancereiksi omalta kotikoneeltaan käsin. Digitaalinen vallankumous on vaikuttanut myös joidenkin perinteisten ammattien kehitykseen, joista yksi esimerkki on valokuvaajan työ. Yksi ensimmäisistä radikaaleista muutoksista valokuvaajan työssä oli kameroiden digitalisoituminen 1990-luvun lopulla, jolloin kuvia alettiin myös siirtää yhä enenevissä määrin kameralta tietokoneelle. Tämä muutos toi mukanaan mahdollisuuden mainostaa omaa toimintaansa laajemmalle yleisölle, mutta myös paineen kilpailun kasvusta.

Digitaalinen vallankumous on siis toisaalta avannut maailman freelancereille mahdollistamalla oman toiminnan tehokkaan mainonnan kansainvälisesti, mutta toisaalta myös tuonut paineita kilpailusta koko maailman muiden saman alan freelancereiden kanssa. Internetiin on esimerkiksi muodostunut useita eri sivustoja, joiden ideana on toimia välikätenä freelancerin ja asiakkaan välillä. Periaatteena on usein, että asiakas pystyy selaamaan alan freelancereiden profiileja sivustolla, mikä mahdollistaa myös näiden kykyjen ja hintatason vertailun. Freelancerit voivat myös vastata asiakkaiden jättämiin työilmoituksiin, jolloin he kilpailevat kaikkien muiden hakijoiden kanssa. Tämä menetelmä tekee toisaalta verkostoitumisesta helppoa, mutta kilpailusta raadollista – joskus työn saaminen vaatii useiden hakemusten lähettämistä. Kova kilpailu on toisaalta raadollista, mutta motivoi myös freelanceria kehittämään taitojaan entisestään pysyäkseen kilpailukykyisenä muihin nähden.

Digitaalinen vallankumous on inspiroinut erityisesti nuoria aikuisia, ns. ”diginatiiveja”, kokeilemaan siipiään freelancerina, sillä he käyttävät nykyaikaista teknologiaa vaivattomasti ja tuntevat hyvin sen avulla kommunikoimiseen liittyvät koodit. Tämä viimeisin vallankumous on tuonut mukanaan monia muutoksia, mutta yksi merkittävimmistä on varmasti digitalisoitumisen tuoma vapaus tehdä työtä toimistojen ulkopuolella ja alkaa jopa freelanceriksi – oman onnensa herraksi.